Seminarium upowszechniająco-informujące w Koszalinie 23-04-2015 r.

Opublikowano .

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. realizujące w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w St. Gallen (Szwajcaria)Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) i Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania) innowacyjny projekt w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" nt. "Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

zaprasza do udziału w seminarium upowszechniająco-informującym, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. na Wydziale Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, w sali 101B.